kinderWORLD Tussenschoolse opvang gevestigd in basisschool de Flierefluiter
  • Tussenschoolse opvang (TSO) van 4-12 jaar geopend op ma/di/do/vr van 11.45 uur tot 13.00 uur.

TSO opvang (overblijven)

Wij verzorgen dagelijks de Tussenschoolse opvang bij basisschool de Flierefluiter. Zowel de vrijwillige ouders als onze vaste pedagogische medewerkers zorgen dat elk kind het naar zijn/haar zin heeft. Om de TSO goed te kunnen regelen en om ervoor te zorgen dat het fijn is om over te blijven, vinden we het belangrijk dat de kinderen zich tijdens het eten en spelen aan afspraken houden. Hierbij valt te denken aan algemene fatsoensnormen die ook thuis gelden. De kinderen worden in school opgevangen, waar ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes gaan lunchen (deze dient zelf te worden meegebracht) en daarna lekker gaan spelen. kinderWORLD is altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders, die tegen een vergoeding op één of meerdere dagen de kinderen willen opvangen! Kijk voor meer informatie onder vacatures op onze website.

Inschrijven TSO
Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kunt u het TSO De Flierefluiter inschrijf- en machtigingsformulier 2023 opvragen en afgeven op de vestiging kinderWORLD de Flierefluiter of e-mailen naar kinderworld@kinderworld.nl. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de administratie van basisschool de Flierefluiter.

Vaste TSO dagen
U kiest voor TSO met vaste dagen, bijvoorbeeld de dinsdag en donderdag, dan plannen wij het gehele schooljaar voor u in. Indien een dag wilt ruilen dan is dat mogelijk in dezelfde week. U kunt de TSO ook afnemen op even/oneven weken. Dagen dat uw kind afwezig of ziek is berekenen wij door.

Voor de berekening houden wij 40 schoolweken aan x TSO tarief van € 2,75 per keer en delen deze kosten door 11 maanden. U ontvangt iedere maand vooraf een factuur met hetzelfde bedrag (alleen automatische incasso mogelijk). Over de opvang periode maand augustus sturen wij geen factuur.

De maandelijkse kosten zijn als volgt berekend:

  • In een jaar zijn er 52 of 53 weken
  • 11 vakantieweken per jaar berekenen wij niet
  • 1 week voor uitstapjes/schoolreisjes/studiedagen berekenen wij niet
  • Dan houden wij 40 of 41 weken over waarover de TSO kosten berekend worden

De kosten zijn als volgt:

1 dag TSO per week:      €  10,00 per maand

2 dagen TSO per week:  € 20,00 per maand

3 dagen TSO per week:  € 30,00 per maand

4 dagen TSO per week:  € 40,00 per maand

De facturen worden opgemaakt en verzonden rond de 20e  van de maand. Het factuurbedrag zal maandelijks rond de 25e van de maand worden geïncasseerd van uw rekening.

Strippenkaart digitaal (incidenteel)

Indien u maar af en toe overblijft nodig heeft, kunt u kiezen voor een digitale strippenkaart die de hele schoolperiode geldig blijft. De gewenste TSO dagen kunt u telefonisch middels voicemail doorgeven tel: 06-38066563. Een strippenkaart kunt u afnemen voor 5, 10 of 20 strippen x € 3,00 per dag.

Het is ook mogelijk om naast vaste TSO dagen, ook een strippenkaart af te nemen. Bijvoorbeeld: vaste dagen dinsdag en donderdag en voor de maandag en / of vrijdag een strippenkaart voor incidenteel gebruik.

Aanmelden/afmelden

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u kind(eren) voor 10.30 uur aan- of af te melden voor de TSO via tel: 06-38066563 of per email naar tsokinderworld@outlook.com . Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers. Voor onze TSO geldt geen opzegtermijn. Bij beëindiging of wijziging van de TSO plaatsing vragen wij u dit vooraf aan ons door te geven via kinderworld@kinderworld.nl. Wij zullen de automatisch incasso direct beëindigen. De plaatsing is niet met terugwerkende kracht te beëindigen/wijzigen.

Buitenschoolse opvang

Heeft u naast TSO ook interesse in Buitenschoolse opvang? Wij bieden Buitenschoolse opvang aan op de locatie Fontanapad in Almere Haven.