Integraal Kindcentrum


Vol trots delen wij u mede dat kinderWORLD als een van de eerste kinderopvang organisaties in Flevoland met ingang van schooljaar 2012/2013 van start is gegaan met het eerste Integraal Kindcentrum!

Wat is de visie van ons Integraal Kindcentrum

Het IKC start met een groeimodel waarin onderwijs en de opvang van kinderWORLD nog nauwer zullen samenwerken dan nu al het geval is. Op deze wijze vormen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers op een locatie één team onder leiding van een locatiemanager.

Door met één pedagogische visie en aanpak te werken, zowel vanuit onderwijs als vanuit de  kinderopvang, zal dit de doorgaande ontwikkeling van kinderen ten goede komen. Het onderwijs blijft onderdeel van de school en de opvang onderdeel van kinderWORLD.

Een IKC heeft alles onder 1 dak; Kinderdagopvang, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang!

Openingstijden

Onze IKC locaties zijn 52 weken per jaar geopend, met als uitzondering van de officiële feestdagen, van 06.30 uur tot 18.30 uur.

Kijk voor onze locaties van IKC’s bij vestigingen