Peuteropvang

 

Wij bieden peuterspelen aan binnen onze huidige vestigingen;

Openingstijden

Peuteropvang Almere Haven Fontanapad 2 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Peuteropvang Almere Stad Audioweg 5 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Peuteropvang KC De Omnibus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Peuteropvang IKC 't Zonnewiel/De Olijfboom op dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 11.30 uur.

41 weken per jaar, tijdens de schoolvakanties en studiedagen is er geen peuterspelen. Wilt u de 11 weken tijdens de vakanties ook van onze opvang gebruik maken? Kijk dan op onze website voor de actuele informatie en tarieven voor onze dagopvang van ons kinderdagverblijf - 52 weken per jaar geopend!

De opvang is inclusief standaard voeding en luiers

Onze Peuteropvang is een veilig en ingerichte ruimte, waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zich kunnen ontwikkelen. Tevens bieden wij verschillende VVE programma's aan (afhankelijk van de locatie).

Wat is Peuteropvang?

Peuteropvang is een combinatie van twee soorten opvang. Bij peuteropvang peuterspeelzaalwerk wordt gecombineerd met kinderopvang. Uw kind krijgt een educatief programma, Peuterplein, aangeboden ter voorbereiding op zijn/haar start op de basisschool. Daarbij kan uw kind ook genieten van het verzorgende aspect, dat de kinderopvang biedt.

Peuteropvang wordt aangeboden tijdens de schoolweken. In de schoolvakanties is uw kind ook vrij. U neemt vaste dagdelen uit, waaruit u kunt genieten van de peuteropvang. De openingstijden wisselen per locatie. 
Uw kind wordt in een groep opgevangen van maximaal 14 tot 16 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers.

Voor wie is Peuteropvang?

Deze vorm van Peuteropvang is bedoeld voor werkende ouders, werkende ouders van (een) ouders(s) die een erkend, goedgekeurde opleiding volgt. U komt dan in berekeningen voor kinderopvangtoeslag ( www.toeslagen.nl ). Indien er in uw gezin één kostwinner is van u hebt als alleenstaande ouder een uitkering, dan komt u niet in richtlijnen voor kinderopvangtoeslag.

Wat doet kinderWORLD met VVE in combinatie met Peuteropvang?

VVE is voor- en vroegschoolse educatie, dus onderwijs voor zeer jonge kinderen om te zorgen, dat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar. Dit is de ondersteuning in de ontwikkeling van uw kind, dat kinderWORLD in haar Peuteropvang biedt. De vroegschoolse educatie wordt aangeboden in groep 1 en 2 van de basisschool. kinderWORLD vindt het van belang, dat de voorschoolse educatie aansluit op de vroegschoolse educatie. Niet alleen door het te volgen VVE-programma, maar zeker door een zo'n warme overdracht met school.

Voor het bieden van VVE zijn diverse programma's ontwikkeld. De programma's zijn ingedeeld in thema's. Op haar vestigingen, werkt kinderWORLD met het VVE-programma Peuterplein, dat de volgende 8 thema's kent:

  • familie
  • Huisdieren
  • lichaam
  • Water
  • Lente
  • Zomer
  • herfst
  • Winter

Het VVE-programma ondersteunt de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen, maar besteedt ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Voor vragen over het VVE-programma en plaatsingsmogelijkheden kunt u mailen naar kinderworld@kinderworld.nl  of bellen tel. 036-5464748. 

Image