kinderWORLD KDV (kinderdagopvang) tarieven 2022

De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 8,50

Pakket

Kinderdagopvang

Opvang 52 weken per jaar

Bruto maand

tarief per dag

Uurtarief

Aantal uren

per maand

KDV Hele dag Van 06.30 uur tot 18.30 uur € 426,17 € 8,94 47.67
KDV Halve dag Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur € 221,14 € 9,28 23.83
Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur € 221,14 € 9,28 23.83
KDV Even/oneven Vaste dagen even en/of oneven weken € 213,04 € 8,94 23.83
KDV Flexibel

Opvang 11 uren per week

minimaal 2 dagen per week / geen vaste opvangdagen

€ 442,38 € 9,28 47.67
KDV Extra dag Hele dag van 06.30 uur tot 18.30 uur € 98,34 € 8,94 11.00
KDV Extra dagdeel

Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur

Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur

€ 51,04 € 9,28 5.50
Peuteropvang Ochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur € 73,08 € 7,13 10.25
Warme maaltijd kosten € 3,50 per keer € 15,17


*Wij berekenen voor een hele dag 11 uur terwijl u van 12 uur opvang gebruik kunt maken

*Wij berekenen voor een halve dag 5.30 uur terwijl u van 6 uur opvang gebruik kunt maken

*Opvangtijden Peuteropvang verschillen per locatie


Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

  • Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken en luiers
  • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
  • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur per maand
  • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend
  • kinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
  • Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), tariefswijzigingen voorbehouden
  • Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen