kinderWORLD BSO tarieven 2024

De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 8,30 / vanaf maart 2024 € 9,12

TARIEVEN BSO

 

BRUTO MAANDTARIEF 1 DAG P/WK

UURTARIEF 

UREN PER MAAND

 

VSO excl. vakantie/studiedagen

Voorschoolse opvang
41 weken exclusief vakantie / studiedagen

€ 60,95

€ 8,92

6.83

 

NSO excl. vakantie/studiedagen

Naschoolse opvang
41 weken exclusief vakantie / studiedagen

€ 106,67

€ 8,92

11.96

 

BSO excl. vakantie/studiedagen

Voor en naschoolse opvang
41 weken exclusief vakantie / studiedagen

€ 167,62

€ 8,92

18.79

 

NSO incl. vakantie/studiedagen

Naschoolse opvang inclusief vakantie / studiedagen
- 52 weken

€ 200,43

€ 8,73

22.96

 

NSO incl. 10 uur vakantie / studiedagen

Naschoolse opvang inclusief  10 uur vakantie/studiedagen - 52 weken locatie Omnibus

€ 199,34

€ 8,73

22.84

 

Vakantie opvang

Flexibele vakantieopvang / losse dag

€ 109,56

€ 9,13

12.00

 

VSO extra dag

Voorschoolse opvang losse dag

€ 18,26

€ 9,13

2.00

 

NSO extra dag

Naschoolse opvang losse dag

€ 31,96

€ 9,13

3.50

 

Vervoer

41 weken kosten per keer € 2,75

€ 9,40

     

Wij zijn bij bovengenoemde tarieven uitgegaan van schooltijden 15.00/15.15 uur, 12 uur vakantie en opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur.  Even en oneven weken opvang mogelijk.
Uitzonderingen, waarvoor wij een kostenraming dienen te maken: Continurooster.

Algemene Voorwaarden m.b.t. de tarieven

  • Alle tarieven zijn inclusief eten en drinken
  • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
  • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening
  • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend
  • kinderWORLD valt onder de Wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
  • Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), tussentijdse tariefswijzigingen gedurende het lopende kalenderjaar voorbehouden.

Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.