kinderWORLD BSO tarieven 2022

De maximale vergoeding uurtarief BSO van de Belastingdienst is € 7,31

Pakket Bruto
maand tarief per dag
Uurtarief  Aantal
uren per maand
VSO excl vakantie Voorschoolse opvang.
Opvang 41 Weken exclusief vakantie
€ 53,00 € 7,76 6.83
NSO excl vakantie Naschoolse opvang.
Opvang 41 weken exclusief vakantie
€ 92,81 € 7,76 11.96
BSO excl vakantie Voor en naschoolse opvang.
Opvang 41 weken exclusief vakantie
€ 145,81 € 7,76 18.79
VSO incl vakantie Voorschoolse opvang inclusief vakantie en
studie-marge dagen tot 12.30 uur. Opvang 52 weken
€ 94,82 € 7,69 12.33
NSO incl vakantie Naschoolse opvang inclusief vakantie en
studie-marge dagen tot 18:30.Opvang 52 weken
€ 176,56 € 7,69 22.96
NSO incl 10 uur vakantie Naschoolse opvang inclusief 10 uur vakantie
en studie-marge dagen. Opvang 52 weken
Locaties Meridiaan/Omnibus.
€ 162,49 € 7,69 21.13
BSO incl vakantie Voor en naschoolse opvang inclusief vakantie
en studie-marge dagen. Opvang 52 weken
€ 229,09 € 7,69 29.79
Vakantie opvang Flexibele vakantieopvang € 96,48 € 8,04 12.00
VSO Extra dag Voorschoolse opvang losse dag € 16,08 € 8,04 2.00
NSO Extra dag Naschoolse opvang losse dag € 28,14 € 8,04 3.50
BSO Extra dag Voor en naschoolse opvang losse dag € 44,22 € 8,04 5.50
Vervoer 41 weken kosten per keer € 2,50 € 8,54

Wij zijn bij bovengenoemde tarieven uitgegaan van schooltijden 15.00/15.15 uur, 12 uur vakantie
en opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur. Even en oneven weken opvang mogelijk.
Uitzonderingen, waarvoor wij een kostenraming dienen te maken: Continurooster.

Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief eten en drinken
 • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
 • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt
  uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur per maand
 • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden
  worden doorberekend
 • kinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor
  kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
 • Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), tariefswijzigingen voorbehouden.
 • Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen
  geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen

  www.kinderworld.nl/036-5464748/kinderworld@kinderworld.nl