Plaatsingsvoorwaarden


kinderWORLD groep hanteert Algemene Plaatsingsvoorwaarden. Wij hebben de voorwaarden gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen.

Indien u deze wilt nalezen kunt u onderstaande informatie downloaden:

Algemene Plaatsingsvoorwaarden kinderWORLD Groep