Oudercommissie zoekt versterking

Wij  zijn op zoek naar meer oudercommissie leden die goede opvang belangrijk vinden en samen met kinderWORLD willen meedenken en adviseren. Heeft u interesse om ons oudercommissie team te versterken, stuur dan een e-mail naar kinderworld@kinderworld.nl.

Hoe werkt het?

Circa vier keer per jaar vergadert de OC met kinderWORLD. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig;

  • De betreffende oudercommissie leden
  • Eén of meerdere vestigingsmanagers
  • Leden van het management team van kinderWORLD

Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders en verzorgers van de kinderen die op de betreffende locaties worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. De oudercommissie vergadert circa vier keer per jaar met kinderWORLD in een goede, informele en met name open sfeer en is in aanwezigheid van de directie en managementleden van de kinderWORLD groep.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn evaluatie van evenementen en ondersteunende functie bij diverse activiteiten, zoals ouderavonden en/of activiteiten voor de dag van de Pedagogisch medewerker.  Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, de organisatie en de GGD en adviseert over het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en tarieven.

Oudercommissie leden voorstel februari 2024

Vestiging Almere Haven

  • Voorzitter - Adina Dorz
  • Secretaris en activiteitenondersteuning - Femke Hamaker
  • Activiteitenondersteuning - Maaike van Lubek - Blesgraaf

Vestiging Almere Stad

  • Secretaris en activiteitenondersteuning - Manon van Breejen
  • Activiteitenondersteuning - Bianca von Römer

Vacatures Oudercommissie:

- Vestiging IKC de Omnibus
- Vestiging IKC 't Zonnewiel

Heeft u interesse om ons Oudercommissie team te versterken, stuur dan een e-mail aan kinderworld@kinderworld.nl. Wilt u in contact komen met de oudercommissie, stuur dan een e-mail naar ockinderkw@outlook.com.

Reglement oudercommissie Conform de Wettelijke eisen heeft de Oudercommissie een z.g. reglement opgesteld. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u dit reglement hier downloaden.