Inspectierapporten GGD


Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang (WK) in werking getreden. De wet is van applicatie op kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (GOB). Met de WK regelt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang. Inspecteurs van de GGD zijn daarvoor aangewezen als toezichthouder. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Om (toekomstige) ouders zo goed mogelijk te informeren zijn de inspectierapporten van de GGD Flevoland inzichtelijk op de website.

Klik hier voor de website van de GGD.  

Alle GGD rapporten zijn te lezen via onderstaande links

Laatste inspectierapport GGD Almere Haven KDV, klik hier .

Laatste inspectierapport GGD Almere Haven BSO, klik hier .

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad KDV, klik hier .

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad BSO, klik hier .

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad IKC 't Zonnewiel / Olijfboom, Peuteropvang, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad IKC 't Zonnewiel / Olijfboom, BSO, klik hier .

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad Omnibus, Peuteropvang, klik hier .

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad Omnibus, BSO, klik hier .