Bedankt! - Inschrijving Kinderopvang -


Wij hebben uw aanvraag ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

U kunt het inschrijfgeld overmaken naar kinderWORLD Almere-West BV op rekeningnummer NL82ABNA0597670404 onder vermelding van: Inschrijfgeld.
Dit geldt  alleen  voor de  Dagopvang  (KDV) en de  Buitenschoolse opvang  (BSO). 
Voor de 
Tussenschoolse opvang  (TSO) en de  Peuteropvang  hoeft  geen inschrijfgeld betaald te worden.