KinderWORLD KDV (kinderdagopvang) tarieven 2018


De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 7,45

Pakket
Kinderdagopvang
Opvang 52 weken per jaar Bruto maand
prijs per dag
Uurprijs Aantal uren
per maand
KDV Hele dag Van 06.30 uur tot 18.30 uur € 355,14 € 7,45 47.67
KDV Halve dag Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur € 189,45 € 7,95 23.83
Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur € 189,45 € 7,95 23.83
KDV Even/oneven Vaste dagen even en/of oneven weken € 177,54 € 7,45 23.83
KDV Flexibel Opvang vanaf minimaal 11 uren per
week / geen vaste opvangdagen
€ 368,49 € 7,73 47.67
KDV Extra dag Hele dag van 06.30 uur tot 18.30 uur € 81,95 € 7,45 11.00
KDV Extra dagdeel Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur
Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur
€ 43,73 € 7,95 5.50
Peuteropvang Ochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur € 59,96 € 5,85 10.25
Warme maaltijd kosten € 2,10 per keer € 9,10


*Wij berekenen voor een hele dag 11 uur terwijl u van 12 uur opvang gebruik kunt maken
*Wij berekenen voor een halve dag 5.30 uur terwijl u van 6 uur opvang gebruik kunt maken
*Opvangtijden Peuteropvang verschillen per locatie


Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

 • Alle prijzen zijn inclusief standaardvoeding.
 • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks bij voorkeur per automatische 
  Incasso.
 • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt 
  uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur
  per maand.
 • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren)zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden
  worden doorberekend.
 • KinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor 
  kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
 • Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
  Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen. 
  geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.