kinderWORLD KDV (kinderdagopvang) tarieven 2023

De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 8,97

Pakket

Kinderdagopvang

Opvang 52 weken per jaar

Bruto maand

tarief per dag

Uurtarief

Aantal uren

per maand

KDV Hele dag Van 06.30 uur tot 18.30 uur € 451,91 € 9,48 47.67
KDV Halve dag Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur € 234,49 € 9,84 23.83
Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur € 234,49 € 9,84 23.83
KDV Even/oneven Vaste dagen even en/of oneven weken € 225,91 € 9,48 23.83
KDV Flexibel

Opvang vanaf minimaal 2 dagen per

week / geen vaste opvangdagen

€ 469,07 € 9,84 47.67
KDV Extra dag Hele dag van 06.30 uur tot 18.30 uur € 104,28 € 9,48 11.00
KDV Extra dagdeel

Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur

Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur

€ 54,12 € 9,84 5.50
Peuteropvang Ochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur € 77,49 € 7,56 10.25
Warme maaltijd kosten € 3,50 per keer € 17,33


*Wij berekenen voor een hele dag 11 uur terwijl u van 12 uur opvang gebruik kunt maken

*Wij berekenen voor een halve dag 5.30 uur terwijl u van 6 uur opvang gebruik kunt maken

*Opvangtijden Peuteropvang verschillen per locatie


Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief eten, drinken en luiers
 • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
 • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur per maand
 • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden doorberekend
 • kinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
 • Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden
 • Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen

kinderWORLD BSO tarieven 2023

De maximale vergoeding uurtarief BSO van de Belastingdienst is € 7,72

Pakket Bruto
maand tarief per dag
Uurtarief  Aantal
uren per maand
VSO excl vakantie- / studie- / marchedagen Voorschoolse opvang.
Opvang 41 Weken exclusief vakantie- / studie- / marchedagen
€ 56,42 € 8,26 6.83
NSO excl vakantie- / studie- / marchedagen Naschoolse opvang.
Opvang 41 weken exclusief vakantie- / studie- / marchedagen
€ 98,79 € 8,26 11.96
BSO excl vakantie- / studie- / marchedagen Voor en naschoolse opvang.
Opvang 41 weken exclusief vakantie- / studie- / marchedagen
€ 155,21 € 8,26 18.79
VSO incl vakantie Voorschoolse opvang inclusief vakantie en
studie-marge dagen tot 12.30 uur. Opvang 52 weken
€ 100,12 € 8,12 12.33
NSO incl vakantie Naschoolse opvang inclusief vakantie en
studie-marge dagen tot 18:30.Opvang 52 weken
€ 186,44 € 8,12 22.96
NSO incl 10 uur vakantie Naschoolse opvang inclusief 10 uur vakantie
en studie-marge dagen. Opvang 52 weken
Locatie Omnibus.
€ 171,58 € 8,12 21.13
BSO incl vakantie Voor en naschoolse opvang inclusief vakantie
en studie-marge dagen. Opvang 52 weken
€ 241,90 € 8,12 29.79
Vakantie opvang Flexibele vakantieopvang € 101,88 € 8,49 12.00
VSO Extra dag Voorschoolse opvang losse dag € 16,98 € 8,49 2.00
NSO Extra dag Naschoolse opvang losse dag € 29,72 € 8,49 3.50
BSO Extra dag Voor en naschoolse opvang losse dag € 46,70 € 8,49 5.50
Vervoer 41 weken kosten per keer € 2,50 € 8,54

Wij zijn bij bovengenoemde tarieven uitgegaan van schooltijden 15.00/15.15 uur, 12 uur vakantie
en opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur. Even en oneven weken opvang mogelijk.
Uitzonderingen, waarvoor wij een kostenraming dienen te maken: Continurooster.

Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

 • Alle tarieven zijn inclusief eten en drinken
 • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso
 • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt
  uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur per maand
 • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden
  worden doorberekend
 • kinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
 • Tarieven zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden
 • Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen

www.kinderworld.nl/036-5464748/kinderworld@kinderworld.nl

KinderWORLD KDV tarieven 2022

De maximale vergoeding uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 8,50

Pakket
Kinderdagopvang
Opvang 52 weken per jaar

Bruto maand

Tarief per dag

Uurtarief Aantal uren
per maand
KDV Hele dag Van 06.30 uur tot 18.30 uur € 426,17 € 8,94 47.67
KDV Halve dag Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur € 221,14 € 9,28 23.83
Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur € 221,14 € 9,28 23.83
KDV Even/oneven Vaste dagen even en/of oneven weken € 213,04 € 8,94 23.83
KDV Flexibel Opvang vanaf minimaal 11 uren per
week / geen vaste opvangdagen
€ 442,38 € 9,28 47.67
KDV Extra dag Hele dag van 06.30 uur tot 18.30 uur € 98,34 € 8,94 11.00
KDV Extra dagdeel Ochtend van 06.30 uur tot 12.30 uur
Middag van 12.30 uur tot 18.30 uur
€ 51,04 € 9,28 5.50
Peuteropvang Ochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur € 73,08 € 7,13 10.25
Warme maaltijd kosten € 2,10 per keer € 15,17


*Wij berekenen voor een hele dag 11 uur terwijl u van 12 uur opvang gebruik kunt maken
*Wij berekenen voor een halve dag 5.30 uur terwijl u van 6 uur opvang gebruik kunt maken
*Opvangtijden Peuteropvang verschillen per locatie


Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

 • Alle prijzen zijn inclusief standaardvoeding.
 • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks bij voorkeur per automatische
  Incasso.
 • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt
  uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur
  per maand.
 • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren)zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden
  worden doorberekend.
 • KinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor
  kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
 • Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
  Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen.
  geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.