Oudercommissie


De wet verplicht sinds 1 januari 2005 het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie aan te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en prijzen.

Samenstelling en vergaderingen

De vergaderfrequentie is ongeveer 4 maal per jaar. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een goede, informele en met name open sfeer en is in aanwezigheid van de directie en managementleden van de kinderWORLD groep. Onderwerpen die aan de orde komen zijn evaluatie van evenementen en ondersteunende functie bij diverse activiteiten. Tevens zijn zij een spreekbuis voor de ouders en hebben zij een bemiddelende functie bij mogelijke geschillen.

Oudercommissie leden voorstel 2020

Vestiging IKC De Omnibus

  • Voorzitter - Beate Zonneveldt

Vestiging Almere Stad

  • Secretaris - Kingsford Frimpong

Vacatures Oudercommissie:

- Vestiging Almere Haven

- Vestiging IKC 't Zonnewiel

Heeft u interesse om ons Oudercommissie team te versterken, stuur dan een e-mail aan kinderworld@kinderworld.nl. Wilt u in contact komen met de oudercommissie, stuur dan een e-mail naar ockinderkw@outlook.com.

Reglement oudercommissie Conform de Wettelijke eisen heeft de Oudercommissie een z.g. reglement opgesteld. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u dit reglement hier downloaden.

Oudercommissie zoekt versterking

Net als elke ander kinderdagverblijf en/of BSO heeft kinderWORLD een oudercommissie. De oudercommissie is gesprekspartner van kinderWORLD om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en te zorgen dat kinderWORLD optimaal in kan springen op vragen en behoeftes van ouders. De oudercommissie is dus een afgevaardigde van de (potentiële) ouders. Om deze rol goed te kunnen invullen zijn we op zoek naar versterking.

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar met kinderWORLD,  in deze vergaderingen worden verschillende onderwerpen besproken. De lopende zaken per vestiging en/of regio komen aan bod, maar ook het ontwikkelen van een nieuw beleid. De oudercommissie heeft hierbij een adviserende rol, kinderWORLD is uiteraard eindverantwoordelijke en neemt de beslissingen. De oudercommissie houdt zich dus bezig met ieders belang.

Hoe werkt het?

Circa vier keer per jaar vergadert de OC met kinderWORLD. Bij deze vergaderingen zijn aanwezig;

  • De betreffende oudercommissie leden
  • Eén of meerdere vestigingsmanagers
  • Leden van het management team van kinderWORLD 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken ouders die goede opvang belangrijk vinden en die daar met kinderWORLD over willen meedenken en een adviesrol willen oppakken. We streven ernaar om per vestiging 1 ouder in de oudercommissie  te hebben.

Heeft u interesse om ons team te versterken, stuur dan een e-mail aan kinderworld@kinderworld.nl t.a.v. Marlies Wendrich-Heule.

Met vriendelijke groeten,

Directie kinderWORLD