Almere Stad IKC KBS De Delta

Integraal-kind-centrum Integraal Kind Centrum                    Peuterspeelzaal Peuteropvang                    W3Schools Tussenschoolse opvang

kinderWORLD IKC De Delta
Gevestigd in de katholieke basisschool De Delta

 

Wat is nu een Integraal Kind Centrum?

Een Integraal Kind Centrum is een samenwerking tussen een kinderdagverblijf en een basisschool. 
De kinderen worden opgevangen van 2-12 jaar.Uw kind blijft de gehele periode van 2-12 jaar in de vertrouwde omgeving van de basisschool, tot het moment dat uw kind de school verlaat.

De voordelen

  • Wij kennen als Integraal Kind Centrum uw kind, zien zijn / haar kwaliteiten, de punten waar uw kind extra op uitgedaagd moet worden, waar de aanbevolen stimulans noodzakelijk is.
  • Wij bieden het Voorschoolse Vroegtijdige Educatie (VVE) project aan om uw kind goed zo mogelijk voor te bereiden voor de overstap naar groep 1.
  • Wij ondernemen gemeenschappelijke activiteiten zoals de Sinterklaas winst, sportieve en educatieve projecten met de basisschool groepen.

Waar kunt u praktisch gezien uit kiezen

  • Peuteropvang van 2-4 jaar van 8.15 uur tot 12.15 uur geopend op maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag ochtend - Het is mogelijk om de opvang met VVE-subsidie ​​af te nemen

  • Tussenschoolse opvang (TSO) van 4-12 jaar geopend op maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag van 11.45 uur tot 13.00 uur

Contactgegevens

kinderWORLD Delta
Hoornstraat 1
1325 SH Almere
Tel: 036-5464748
E-mail: kinderworld@kinderworld.nl
KvK: 39074703
LRKP nummer Peuteropvang: 107809813

Peuteropvang tarieven IKC KBS De Delta 2020

Klik hier voor de website van KBS De Delta.

TSO opvang (overblijven)
Wij dagelijkse dagelijkse de Tussenschoolse opvang bij IKC De Delta. Zowel de vrijwillige ouders als ons vaste pedagogische medewerkers zorgen ervoor dat elk kind het naar zijn / haar zin heeft. Om de TSO goed te kunnen regelen en om ervoor te zorgen dat het fijn is om te blijven, vinden we het belangrijk dat de kinderen zich tijdens het eten en spelen aan afspraken houden. Hierbij valt te denken aan algemene fatsoensnormen die ook thuis gelden. De kinderen worden in hun eigen klaslokaal opgevangen, waar ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes gaan lunchen (deze dient zelf te worden meegebracht) en daarna lekker gaan spelen.kinderWORLD is altijd op zoek naar nieuwe overblijfouders, die tegen een vergoeding op één van meerdere dagen de kinderen willen opvangen!

Inschrijven TSO
Wilt u uw kind inschrijven voor de TSO, dan kunt u het inschrijf / machtigingsformulier  printen / opvragen en afgeven op de vestiging IKC De Delta. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de administratie van IKC De Delta.

Vaste TSO dagen
U kiest voor TSO met vaste dagen, bijvoorbeeld de dinsdag en donderdag, dan plannen wij het gehele schooljaar voor u in. Indien een dag wilt ruilen dan is dat mogelijk in dezelfde week. U kunt de TSO ook afnemen op even / oneven weken. Dagen dat uw soort afwezig of ziek is berekenen wij door.

Voor de berekening houden wij 40 schoolweken aan x TSO tarief van € 2,00 en delen deze kosten door 11 maanden. U ontvangt iedere maand vooraf een factuur met hetzelfde bedrag (alleen automatische incasso mogelijk). Over de opvang periode maand augustus sturen wij geen factuur.

De operationele kosten zijn als volgt berekend:
I n een jaar zijn er 52 van 53 weken.
11 vakantieweken per jaar berekenen wij niet.
1 week voor uitstapjes / schoolreisjes / studyagen berekenen wij niet.
Dan houden wij 40 van 41 weken waarover de TSO kosten berekend worden.

De kosten zijn als volgt:
1 dag TSO per week: € 7,27 per maand
2 dagen TSO per week: € 14,54 per maand
3 dagen TSO per week: € 21,81 per maand
4 dagen TSO per week: € 29 , 08 per maand

De facturen worden opgemaakt en verzonden rond de 20e van de maand. Het factuurbedrag zal maandelijks rond de 25e van de maand worden geïncasseerd van uw rekening.

Strippenkaart digitaal (incidenteel)
Indien u maar af en toe overblijft nodig heeft, kunt u kiezen voor een digitale strippenkaart die de hele schoolperiode geldig blijft. De gewenste TSO dagen kunt u telefonisch via voicemail doorgeven tel: 06-34114655. Een strippenkaart kunt u afnemen voor 5, 10 of 20 strippen x € 2,00 per dag. U geeft een machtiging af voor een éénmalige incasso.

Aanmelden / Afmelden
Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw kind voor 10.30 uur aan- of af te melden voor de TSO via tel: 06-34114655. Op deze manier kunnen wij rekening houden met de bezetting in de klassen en het verdelen van de overblijf medewerkers. Voor onze TSO geldt geen opzegtermijn. Bij beëindiging of wijziging van de TSO plaatsing vragen wij u dit vooraf aan ons door te geven via kinderworld@kinderworld.nl. Wij zullen de automatisch incasso direct beëindigen. De plaatsing is niet met terugwerkende kracht te beëindigen / wijzigen.