Wetgeving


Wettelijke werkgeversbijdrage kinderopvang

Kinderopvang vanaf 1 januari 2007:

Vanaf 1 januari 2007 zal de werkgever de bijdrage kinderopvang niet langer rechtstreeks aan de werknemer betalen. Werknemers kunnen vanaf voorstaande datum ook het werkgeversgedeelte aanvragen bij de belastingdienst/toeslagen. Voor werkende ouders betekent de wijziging dat zij voor de totale tegemoetkoming van de kosten van kinderopvang slechts te maken hebben met één partij oftewel de belastingdienst. Voor de bekostiging hiervan heeft de overheid een wettelijke werkgeversbijdrage ingevoerd. De heffing wordt vormgegeven als een opslag op de sectorpremies (WW).

Klik hier kinderopvangtoeslag aan te vragen. 

Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang (WK) in werking getreden. De wet is van toepassing op kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderbureaus (GOB). Met de WK regelt de overheid de kwaliteit van de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang. Inspecteurs van de GGD zijn daarvoor benoemd als toezichthouder. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Om (toekomstige) ouders zo goed mogelijk te informeren zijn de inspectierapporten van de GGD Flevoland inzichtelijk op de website.

Klik hier voor de website van de GGD.
De groepsgrootte en leidster/kindratio van kinderWORLD, kunt u per vestiging in dit document nalezen.

Alle GGD rapporten zijn te lezen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Laatste inspectierapport GGD Almere Haven KDV, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Haven BSO, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Haven SPORTY Kids Scouting, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad KDV, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad BSO, klik hier

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad IKC 't Zonnewiel/Olijfboom, Peuteropvang, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad IKC 't Zonnewiel/Olijfboom, BSO, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad Omnibus, BSO, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad Omnibus, Peuteropvang, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Stad IKC de Delta, Peuteropvang, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Buiten SPORTY Kids Scouting Meridiaan, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Buiten IKC de Goede Herder, KDV, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Almere Buiten IKC de Goede Herder, BSO, klik hier.

Laatste inspectierapport GGD Lelystad SPORTY Kids Unicum, klik hier.