Almere Stad IKC KBS De Delta

Integraal-kind-centrum Integraal Kind Centrum
Peuterspeelzaal Peuterspeelzaal

Katholieke basisschool De Delta en kinderWORLD kinderopvang gaan samen vanaf 4 september 2012 voor een nieuw fenomeen: het Integrale kindcentrum.

Wat is nu een Integraal Kindcentrum?

Binnen het schoolgebouw aan de Hoornstraat 1 ontstaat iets wat bij de meeste onbekend is. Wij gaan uw kinderen opvangen van 2-4 jaar en op een later moment zelfs van 0-2 jaar. In de praktijk betekent dit dat u uw kind als ouder/verzorger bij ons aanmeldt wanneer u de kinderopvang wilt laten starten. Uw kind blijft binnen de inmiddels vertrouwde omgeving gewoon lekker in school tot aan het moment dat uw kind de school verlaat.

De voordelen zijn simpel:

één adres waar uw kinderen naar toe kunnen gaan van 2 t/m 4 jaar.

  • Wij kennen als Integraal Kindcentrum uw kind, zien haar/zijn kwaliteiten, de punten waar uw kind extra op uitgedaagd moet worden, waar de nodige stimulans noodzakelijk is. Aangezien wij samenwerken kunnen wij, als dit nodig blijkt het Voorschoolse Vroegtijdige Educatie (VVE) project aanbieden om u kind soepel naar groep 1 van de basisschool te laten gaan. Eén doorgaande speelse leertuin voor ieder kind.
  • Het naar schoolgaan wanneer uw kind vier jaar wordt, bestaat dan niet meer. Uw kind kent toch iedereen en zit al enige tijd in de vertrouwde omgeving.
  • Wat denkt u van gemeenschappelijke activiteiten die wij gaan ondernemen. Niet alleen de Sinterklaas maar middels projecten, creatief, sportief en maatschappelijk werken wij nauw samen en gaan er absoluut leuke dingen tot stand komen. Uw kind gaat zich binnen het kindcentrum echt thuis voelen. En dat is wat we willen met z’n allen.

Wat willen wij integraal?

  • Samen 1 doorgaande leerlijn voor de kinderen van 2 t/m 4 jaar.

  • Geloof in elk kind en werken met kleine groepen.

  • Geborgenheid bieden aan kinderen.

  • Nieuwe lessytemen waarbij aandacht is en in toenemende mate voor het digitaal onderwijs (met computers en tablets).

  • ADI als instructiemodel wat in alle groepen wordt gebruikt (ADI = een vorm van uniforme instructie waarbij kinderen middels coöperatieve werkvormen sneller de leerstof opnemen.)

  • Opbrengstgericht kindcentrum. Elk kind wordt optimaal voorbereid voor de grote wereld

KBS De Delta maakt onderdeel uit van 1 van de 27 scholen van de SKO (Stichting Katholiek onderwijs Flevoland/ Veluwe ). Deze scholen zijn verdeeld over Flevoland en de Veluwe met 10 vestigingen in Almere 5 in Lelystad, 5 in Dronten, 2 in Elburg, 1 in Nunspeet, 2 in Harderwijk, 1 in Putten en 1 in Apeldoorn.

kinderWORLD groep bestaat uit liefst 7 vestigingen. Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang in scholen en bij Scouting in Almere.

Peuteropvang tarieven IKC KBS De Delta 2020

Waar kunt u praktisch gezien uit kiezen?

  • Peuteropvang van 2-4 jaar van 8.45 uur tot 11.45 uur (voorheen Peuterspeelzaal) - geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend.

Een van de grote voordelen: een vlekkeloze instroom vanaf 4 jaar naar groep 1 van de basisschool.

Kijk voor alle informatie en de kosten op onze sites: www.ikcdedelta.nl en http://youtu.be/-ueXZbnPWBI  en www.kinderworld.nl

Onze ambitie: het beste en plezierigste kindcentrum van onze wijk