BSO vervoerWij brengen de BSO-kinderen in de ochtend naar school en halen de kinderen na schooltijd weer op. 

Het aantal kinderen en de afstand tussen de school en de opvanglocatie bepalen van de kinderen lopend, per auto of per taxi gebracht en / of gehaald worden.
Wij hebben hierbij het uitgangspunt 'lopen is gezond'. Wij vragen u om uw kind bij regenachtig weer regenkleding mee te geven (wanneer het een looproute betreft).
Wanneer uw kind zelfstandig (op de fiets) naar de buitenschoolse kan komen, maak wij afspraken via een toestemmingsformulier.

Wij organiseren de BSO vervoersplanning samen met onze pedagogische medewerkers met een eigen wagenpark, externe chauffeurs, een taxibedrijf en een
Connexxion bus.
De medewerkers die de kinderen uit school ophalen zijn herkenbaar door een kinderWORLD bodywarmer, hesje of pet.

Meer informatie? Vraag onze administratie of wij de mogelijkheid hebben om het vervoer te organiseren van de door u gewenste school.