kinderWORLD BSO tarieven 2020

De maximale vergoeding uurtarief BSO van de Belastingdienst is € 7,02

Pakket Bruto
maand prijs per dag
Uurprijs Aantal
uren per maand
VSO excl vakantie Voorschoolse opvang.
Opvang 41 Weken exclusief vakantie
€ 48,15 € 7,05 6.83
NSO excl vakantie Naschoolse opvang.
Opvang 41 weken exclusief vakantie
€ 84,31 € 7,05 11.96
BSO excl vakantie Voor en naschoolse opvang.
Opvang 41 weken exclusief vakantie
€ 132,47 € 7,05 18.79
VSO incl vakantie Voorschoolse opvang inclusief vakantie en
studie-marge dagen tot 12.30 uur. Opvang 52 weken
€ 86,93 € 7,05 12.33
NSO incl vakantie Naschoolse opvang inclusief vakantie en
studie-marge dagen tot 18:30.Opvang 52 weken
€ 161,87 € 7,05 22.96
NSO incl 10 uur vakantie Naschoolse opvang inclusief 10 uur vakantie
en studie-marge dagen. Opvang 52 weken
Locaties Meridiaan/Omnibus.
€ 148,97 € 7,05 21.13
BSO incl vakantie Voor en naschoolse opvang inclusief vakantie
en studie-marge dagen. Opvang 52 weken
€ 210,02 € 7,05 29.79
Vakantie opvang Flexibele vakantieopvang € 90,00 € 7,50 12.00
VSO Extra dag Voorschoolse opvang losse dag € 14,10 € 7,05 2.00
NSO Extra dag Naschoolse opvang losse dag € 24,68 € 7,05 3.50
BSO Extra dag Voor en naschoolse opvang losse dag € 38,78 € 7,05 5.50
Vervoer 41 weken kosten per keer € 2,50 € 8,54

Wij zijn bij bovengenoemde tarieven uitgegaan van schooltijden 15.00/15.15 uur, 12 uur vakantie
en opvang vanaf 06.30 tot 18.30 uur. Even en oneven weken opvang mogelijk.
Uitzonderingen, waarvoor wij een kostenraming dienen te maken: Continurooster.

Algemene Voorwaarden m.b.t de tarieven

 • Alle prijzen zijn inclusief standaardvoeding.
 • De betaling voor de opvang geschiedt (vooraf) maandelijks per automatische incasso.
 • Circa 7 dagen voor het begin van de maand ontvangt u digitaal een factuur. Deze factuur wordt
  uiterlijk in de eerste week van de gefactureerde maand geïncasseerd van de door u opgegeven IBAN rekening. Wenst u de factuur per post te ontvangen, dan berekenen wij €1,50 per factuur per maand.
 • Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de gereserveerde dagen/dagdelen worden
  worden doorberekend.
 • KinderWORLD valt onder de wet Kinderopvang. Komt u in aanmerking voor
  kinderopvangtoeslag, maak dan uw proefberekening op www.toeslagen.nl
 • Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
  Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze tarievenlijst kunnen.
  geen rechten worden ontleend, met name voor wat betreft eventuele typefouten en afrondingsverschillen.

  www.kinderworld.nl/036-5464748/kinderworld@kinderworld.nl